THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIỜ LÀM VIỆC MÙA HÈ 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI GIỜ LÀM VIỆC MÙA HÈ 2019

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ -
 TÀI CHÍNH ĐÔNG BẮC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc
 
    Bắc giang, ngày 09  tháng 10 năm 2019
 
 

THÔNG BÁO
(V/v: Thực hiện giờ làm việc mùa hè năm 2019)

 
Công ty TNHH tư vấn thuế - Tài chính Đông Bắc thông báo về việc thực hiện giờ làm việc mùa hè áp dụng từ ngày 15 tháng 04năm 2019 đến các quý khách hàng và đối tác để chủ động trong công tác giao dịch, như sau:
- Buổi sáng: Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.
- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
          Trân trọng !
 
 

GIÁM ĐỐC
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ - TÀI CHÍNH ĐÔNG BẮC
 

 (Đã ký)

 
 
 

Ngô Việt Dũng

 
 

 

Đối tác
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ-TÀI CHÍNH ĐÔNG BẮC
Địa chỉ : P 102, tòa nhà DN5B, Khu CC Quang Minh, P.Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại :02043 601882 / 02043 541 882 -  Fax:  02043 540488
Website: tuvandongbac.com.vn  -   Email: taxdongbac@gmail.com
 

Copyright @ 2008 Dong Bac Consulting