CÁCH XÁC ĐỊNH CHI PHÍ VÀ TÍNH THUẾ GTGT CHO TIỀN THUÊ NHÀ?

Người hỏi: Lưu Văn Tuấn - Địa chỉ: Bắc Giang - Ngày hỏi: 07:44' - 29/04/2014)

Hỏi: Người cho thuê nhà chỉ muốn nhận tiền thuê nhà, bên thuê phải tự tính thuế GTGT (VAT), thuế thu nhập cá nhân để nộp hộ bên cho thuê thì cách xác định tiền cho thuê trước khi tính thuế như thế nào? Việc cấp hóa đơn của cơ quan thuế được quy định như thế nào?

Đông Bắc trả lời: (Ngày trả lời: 07:45' - 29/04/2014)

CĂN CỨ PHÁP LUẬT:

Luật thuế thu nhập cá nhân số 04/2007/QH12 của Quốc hội;

Nghị định 100/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

Thông tư 84/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân;

LUẬT SƯ TƯ VẤN:

Đối với cá nhân có nhà cho thuê không có đăng ký kinh doanh, trong kê khai nộp thuế các Cục thuế thường áp dụng phương pháp thu khoán thuế GTGT (VAT), thuế thu nhập cá nhân. Trong hợp đồng cho thuê có thời hạn và trả tiền thuê trước (06 tháng hoặc một năm) về nghĩa vụ thuế do bên đi thuê trả vì vậy cơ quan thuế phải đưa ra công thức quy đổi để xác định khoản thu nhập này có cả thuế. Sau khi quy đổi ra thu nhập có thuế, cơ quan thuế sẽ cấp hóa đơn để bên đi thuê có chứng cứ hạch toán chi phí.

Việc quy đổi ra thu nhập có thuế đối với thuế GTGT (VAT) là đơn giản (vì thuế suất toàn phần) còn đối với thuế thu nhập cá nhân công thức quy đổi phức tạp vì thuế TNCN trước khi tính thuế, người nộp thuế còn được giảm trừ gia cảnh, trừ từ thiện, biểu thuế áp dụng là biểu thuế lũy tiến từng phần. Mặt khác đối với người có nhà cho thuê nếu trong giấy chứng nhận cấp quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất có tên của hai vợ chồng thì thu nhập chịu thuế được chia cho 2 người. Về công thức quy đổi cũng như hướng dẫn kê khai thuế các cục thuế có hướng dẫn cụ thể.

Đối tác
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ-TÀI CHÍNH ĐÔNG BẮC
Địa chỉ : P 102, tòa nhà DN5B, Khu CC Quang Minh, P.Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại 02046 506 969 -  Fax: 02046 506 969
Website: tuvandongbac.com.vn  -   Email: taxdongbac@gmail.com
 
 

Copyright @ 2008 Dong Bac Consulting