Bản tin thuế tháng 6 năm 2018

Bản tin thuế tháng 6 năm 2018

BẢN TIN THUẾ THÁNG 6 NĂM 2018

Kính gửi: Quý Khách hàng !
DONG BAC Consulting gửi quý khách hàng bản tin thuế tháng 6/2018 với các nội dung sau: 

A.THÔNG TƯ
B. VĂN BẢN HƯỚNG DẪN
  1. I. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
1. Công văn số 1748/TCT-CS ngày 11/5/2018 về thuế GTGT đối với bàn giao lưới điện.
          Trường hợp Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển nông thôn bàn giao lưới điện cho Công ty Điện lực Vĩnh Long (theo Quyết định số 2047/QĐ-UB ngày 15/10/2015 về việc phê duyệt khối lượng tài sản và giá trị tài sản bàn giao của lưới điện hạ áp nông thôn Vĩnh Long của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) thì Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển nông thôn phải xuất hóa đơn GTGT, kê khai và nộp thuế GTGT đối với khoản tiền mà Công ty nhận được từ Công ty Điện lực Vĩnh Long.
2. Công văn số 1814/TCT-CS ngày 16/5/2018 về thuế GTGT đối với dịch vụ xem truyền hình theo yêu cầu qua hệ thống lnternet.
 
Trường hợp Công ty TNHH MTV Tổng công ty Truyền hình Cáp Việt Nam cung cấp dịch vụ xem truyền hình theo yêu cầu (cung cấp phim điện ảnh, các chương trình TV show, game show, …) qua hệ thống internet tới các khách hàng thì dịch vụ này thuộc dối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.
 
3. Công văn số 1992/TCT-CS ngày 24/5/2018 thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cung ứng dịch vụ cho doanh nghiệp chế xuất.
 
Trường hợp Công ty TNHH Thiên Ngân cung cấp dịch vụ tư vấn cho Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, nếu dịch vụ tiêu dùng trong khu phi thuế quan và đáp ứng các điều kiện tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 219/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính thì được áp dụng thuế suất GTGT 0% theo quy định.
Trường hợp Công ty TNHH Thiên Ngân cung cấp cho Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam các dịch vụ: Quan hệ với các phương tiện truyền thông, theo dõi và báo cáo về các phương tiện truyền thông để quản lý việc quảng bá hình ảnh, PR các sự kiện và kiểm soát thông tin về Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam tại các phương tiện truyền thông ở Việt Nam thì các dịch vụ này được thực hiện và tiêu dùng tại Việt Nam (ngoài khu phi thuế quan) thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thuế suất 10%.
 
 4. Công văn số 2195/TCT-CS ngày 04/6/2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng.
 
Trường hợp, các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ đánh bắt và bảo quản nguyên liệu mà Công ty Cổ phần thủy sản Vạn Hải cho các chủ tàu mượn được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Công ty lập hóa đơn GTGT, trên hóa đơn GTGT chỉ ghi dòng giá bán là giá thanh toán (giá của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động này), dòng thuế suất, số thuế GTGT không ghi và gạch bỏ. Công ty không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ nêu trên.
Trường hợp, các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ đánh bắt và bảo quản nguyên liệu mà Công ty Cổ phần thủy sản Vạn Hải cho các chủ tàu mượn không được hướng dẫn tại khoản 2 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính thì thuộc đối tượng chịu thuế GTGT. Công ty lập hóa đơn GTGT, kê khai và nộp thuế GTGT đầu ra theo quy định, giá tính thuế GTGT là giá của hàng hóa cùng loại hoặc tương đương tại thời điểm phát sinh hoạt động này. Công ty được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ nêu trên nếu đáp ứng điều kiện về hóa đơn và chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định.
 
5. Công văn số 2206/TCT-CS ngày 04/06/2018 về thuế GTGT khi chuyển đổi doanh nghiệp.
            Trường hợp Công ty Tân Đại Dương thực hiện chuyển đổi từ loại hình công ty TNHH hai thành viên sang loại hình công ty cổ phần theo đúng quy định về chuyển đổi loại hình doanh nghiệp quy định tại Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 mà bên tiếp nhận kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước khi chuyển đổi (mã số thuế của doanh nghiệp không đổi), khi chuyển đổi sở hữu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì được chuyển sang khấu trừ kỳ sau, hoặc được giải quyết hoàn thuế theo quy định.
            Trường hợp trước khi chuyển đổi Công ty TNHH thương mại Quốc tế Tân Dại Dương có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết thuộc trường hợp không được hoàn theo quy định tại Luật số 106/2016/QH13, Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Thông tư số 130/2016/TT-BTC thì sau khi chuyển đổi, công ty chuyển đổi (kế thừa toàn bộ nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp trước khi chuyển đổi) được tiếp tục kê khai khấu trừ, không được hoàn.
 

II. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

1. Công văn số 1857/TCT-CS ngày 21/05/2018 thuế TNDN đối với tiền hỗ trợ di dời.
 
Công ty CP Tập đoàn Thạch Bàn không được trừ các khoản chi phí do Công ty chi trả không liên quan trực tiếp đến việc di dời như chi trả các chế độ cho người lao động tại cơ sở cũ không chuyển đến cơ sở mới để làm việc, chi phí hoạt động tài chính, chi phí quản lý trong thời gian ngừng sản xuất và không được trừ các khoản chi phí do Công ty TNHH Thạch Bàn (Công ty con 100% vốn của Công ty CP Tập đoàn Thạch Bàn) chi trả khi xác định thuế TNDN phải nộp đối với thu nhập nhận được từ khoản tiền đền bù hỗ trợ di dời do Công ty TNHH Bất động sản Thạch Bàn Lakeside trả cho Công ty.
 
2. Công văn số 1994/TCT-CS ngày 24/5/2018 về việc doanh nghiệp thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế TNDN nhưng phát sinh thu nhập trước khi cấp Giấy chứng nhận đầu tư.
Tổ chức, cá nhân kinh doanh trong ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện chỉ được phép kinh doanh kể từ khi đáp ứng đủ điều kiện, được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật. Theo đó, trường hợp Công ty CP S NEW RICE được Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Long An cấp GCN đầu tư ngày 15/7/2016 để thực hiện dự án Nhà máy gia công, sang chai, đóng gói và kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, chế phẩm diệt côn trùng tại Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thuộc diện ưu đãi thuế theo điều kiện đầu tư vào địa bàn kinh tế xã hội khó khăn nhưng thuộc ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, nên nếu đáp ứng đủ điều kiện để được quyền kinh doanh trong ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của pháp luật thì được hưởng ưu đãi đầu tư về địa bàn theo quy định tại Điểm b, Khoản 1 Điều 16 Nghị định 118/2015/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.
 
3. Công văn số 2023/TCT-CS ngày 25/05/2018 về các khoản chi được trừ và không được trừ.
Nếu doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng khi thực hiện các giao dịch vay và trả nợ vay không sử dụng các hình thức thanh toán theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư số 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015 của Bộ Tài chính thì khoản chi phí lãi vay của doanh nghiệp không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
4. Công văn số 2044/TCT-CS ngày 28/05/2018 về việc giảm trừ khối lượng công việc do nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với nhà thầu phụ nước ngoài.
          Công ty Guangzhou Salvage là Nhà thầu phụ nước ngoài thực hiện công việc được quy định tại Hợp đồng nhà thầu ký với Nhà thầu chính (là Công ty China Chengda Engineer Co., Ltd) có giao bớt một phần giá trị công việc cho nhà thầu phụ Việt Nam mà các nhà thầu phụ Việt Nam này không nằm trong danh sách nhà thầu và các hạng mục tương ứng được liệt kê kèm theo Hợp đồng nhà thầu ký giữa Công ty China Chengda Engineer Co., Ltd với bên Việt Nam thì doanh thu tính thuế TNDN của Công ty Guangzhou Salvage không được tính trừ phần giá trị công việc, giá trị thuê máy móc, thiết bị, thuê nhân công … do nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện.
5. Công văn số 2187/TCT-CS ngày 04/06/2018 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).
 
Theo quy định tại Quyết định số 1466/QĐ-TTG ngày 10/10/2008, Quyết định số 693/QĐ-TTG ngày 06/5/2013 và Quyết định số 1470/QĐ-TTG ngày 22/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ thì Công ty TNHH phòng khám gia đình Hà Nội không đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ (Phòng khám: chỉ ưu đãi đối với địa bàn kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn và địa bàn kinh tế xã hội khó khăn) nên Công ty không được hưởng thuế suất thuế TNDN 10% kể từ ngày hết thời gian hoạt động ghi trong Giấy phép đầu tư ban đầu.
 

III. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

1. Công văn số 2249/TCT-TNCN ngày 06/06/2018 về ủy quyền quyết toán thuế TNCN đối với lao động nước ngoài cư trú tại Việt Nam.
Trường hợp người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam có thu nhập từ tiền lương, tiền công do các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài thì thực hiện khai thuế trực tiếp với cơ quan thuế theo quý Cuối năm người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam có trách nhiệm tự quyết toán thuế.
Trường hợp người lao động nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công do tổ chức, cá nhân tại Việt Nam chi trả thì được ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuê thay.
 
 2. Công văn số 2250/TCT-TNCN ngày 06/6/2018 về chính sách thuế đối với hoạt động cho thuê tài sản của nhóm cá nhân.
            Trước năm 2015 thuế Thu nhập cá nhân (TNCN) đối với cá nhân kinh doanh nói chung và đối với cá nhân cho thuê tài sản nói riêng được tính trên thu nhập tính thuế (TNTT = Thu nhập chịu thuế - các khoản giảm trừ) và phải quyết toán thuế TNCN đối với từng cá nhân theo biểu lũy tiến từng phần với thuế suất từ 5% đến 35%. Do đó, trường hợp nhóm cá nhân kinh doanh, đồng sở hữu tài sản cho thuê thì TNTT được tính theo từng cá nhân nhằm mục đích tính giảm trừ gia cảnh và quyết toán theo từng cá nhân.
 
            Từ năm 2015, thuế TNCN đối với cá nhân kinh doanh nói chung và đối với cá nhân cho thuê tài sản nói riêng được sửa đổi theo hướng tính trên doanh thu, áp dụng duy nhất một thuế suất toàn phần là 10% (5% GTGT, 5% TNCN) và không phải quyết toán. Do đó, trường hợp nhóm kinh doanh hoặc đồng sở hữu cho thuê tài sản, khi tính thuế TNCN là tính trên tổng doanh thu. Quy định này cũng phù hợp với cách tính thuế đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ - việc tính ngưỡng doanh thu chịu thuế cũng tính trên tổng doanh thu không phân biệt thành viên góp vốn.
 
IV. PHÍ, LỆ PHÍ
 
V. QUẢN LÝ THUẾ
 
1. Công văn số 1844/TCT-KK ngày 18/5/2018 quản lý thuế đối với kinh doanh bất động sản.
(1) Doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh bất động sản không bắt buộc phải thành lập chi nhánh riêng để kinh doanh bất động sản tại địa phương nơi có đất. Đề nghị Cục Thuế căn cứ đúng các quy định và hướng dẫn nêu trên để thực hiện quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh bất động sản tại địa phương.
(2) Trường hợp qua quản lý thuế và phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan trên địa bàn, Cục Thuế nhận thấy có rủi ro trong hoạt động kinh doanh bất động sản tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh của các doanh nghiệp có trụ sở chính ở tỉnh khác nhưng không thành lập chi nhánh/doanh nghiệp riêng tại tỉnh Bắc Ninh thì Cục Thuế có quyền cung cấp thông tin, đề nghị Cục Thuế nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính thực hiện thanh tra, kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp và cung cấp kết quả thanh tra, kiểm tra thuế có liên quan đến nghĩa vụ thuế phải nộp tại tỉnh Bắc Ninh cho Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh.
2. Công văn số 2021/TCT-CS ngày 25/05/2018 về chính sách thuế BVMT.
 
Trường hợp nếu chất phụ gia MTBE dùng để pha chế xăng 95 của Công ty Cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu là hợp chất chứa oxy không có nguồn gốc từ hóa thạch thì không thuộc đối tượng chịu thuế bảo vệ môi trường theo quy định của Luật thuế bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành.
3. Công văn số 2046/TCT-CS ngày 28/5/2018 giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ.
Trường hợp doanh nghiệp được nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh gồm nhiều phần diện tích đất có mục đích sử dụng khác nhau để xây dựng các hạng mục công trình có mục đích sử dụng khác nhau, nay doanh nghiệp đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tài sản gắn liền với đất thì mức thu lệ phí trước bạ được tính tối đa là 500 triệu đồng trên một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (cấp mới hoặc cấp bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận).
 4. Công văn số 2196/TCT-CS ngày 04/6/2018 về ghi nhận ưu đãi thuế trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.
 
Trường hợp Công ty TNHH Jenq Yih được thành lập để thực hiện dự án "Nhà máy Công ty TNHH Jenq Yih Việt Nam" đăng ký trên giấy chứng nhận đầu tư (cấp ngày 13/8/2007) tiến độ thực hiện dự án là: 10 tháng, sản xuất chính thức: tháng 6/2008 nhưng đến tháng 11/2017 dự án vẫn chưa triển khai, chưa đi vào hoạt động thì theo quy định pháp luật, trường hợp sau 12 tháng mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ thực hiện dự án đầu tư thì cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền quyết định chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư này và thực hiện thanh lý dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư. Việc nhà đầu tư tiếp tục đăng ký thục hiện dự án mới phải phù hợp các nội dung yêu cầu tại Khoản 3 Điều 30 Nghị định 118/2015/NĐ-CP nêu trên.
 Đề nghị Cục Thuế phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư, căn cứ theo quy định của pháp luật về đầu tư và tình hình thực tế dự án đầu tư của doanh nghiệp để xác định ưu đãi thuế TNDN theo quy định.
 
 5. Công văn số 2198/TCT-CS ngày 04/06/2016 về việc xác định tỷ trọng tài nguyên, khoáng sản khi xuất khẩu.
            Từ ngày 01/07/2016 đến trước 01/02/2018, chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản thực hiện theo quy định tại Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính. Theo đó, Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất xử lý của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tại công văn số 1281/CT-KTr1 ngày 12/02/2018, cụ thể: trường hợp, doanh nghiệp thu mua các nguyên liệu đầu vào là đồng mô tơ và đồng phế liệu của các Công ty trong nước để sản xuất dây đồng xuất khẩu sang Trung Quốc thì phải tính tỷ lệ tài nguyên, khoáng sản cộng chi phí năng lượng trên giá thành sản xuất sản phẩm để áp dụng chính sách thuế GTGT phù hợp theo quy định.
            Từ ngày 01/02/2018, chính sách thuế giá tri gia tăng đối với sản phẩm xuất khẩu là hàng hóa được chế biến từ tài nguyên, khoáng sản thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 1 Nghi định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 và Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2015 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 25/2018/TT-BTC ngày 16/3/2018 của Bộ Tài chính.

VI. HOÁ ĐƠN , CHỨNG TỪ

 
1. Công văn số 1813/TCT-CS ngày 16/5/2018 về hóa đơn điện tử.
 
- Hợp đồng điện tử về việc cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử Meinvoice ký giữa Công ty Cổ phần MISA với các tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử có giá trị pháp lý nếu đáp ứng các quy định về hợp đồng điện tử tại Luật Giao dịch điện tử 2005.
- Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử trước khi khởi tạo hoá đơn điện tử phải ra quyết định áp dụng hoá đơn điện tử, gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp bằng văn bản giấy hoặc bằng văn bản điện tử gửi thông qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế và chịu trách nhiệm về quyết định này. Tổ chức khởi tạo hóa đơn điện tử không phải gửi Hợp đồng điện tử về việc cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử Meinvoice ký với Công ty Cổ phần MISA cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp nhưng phải có trách nhiệm lưu trữ, cung cấp đầy đủ nội dung hợp đồng điện tử cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.
2. Công văn số 2011/TCT-CS ngày 25/05/2018 về hóa đơn điện tử.
 
          Công ty TNHH Trà đen Việt Nam là đơn vị kế toán có trách nhiệm sao lưu dữ liệu của hóa đơn điện tử ra các vật mang tin (ví dụ như: bút nhớ (đĩa flash USB); đĩa CD và DVD; đĩa cứng gắn ngoài; đĩa cứng gắn trong) hoặc thực hiện sao lưu trực tuyến để bảo vệ dữ liệu của hóa đơn điện tử.
          Trường hợp Công ty TNHH Trà đen Việt Nam có nhu cầu chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để phục vụ việc lưu trữ chứng từ kế toán thì hóa đơn điện tử chuyển đổi sang hóa đơn giấy phải đáp ứng các quy định nêu tại Khoản 2, 3, 4 Điều 12 Thông tư số 32/2011/TT-BTC nêu trên.
 
 3. Công văn số 2211/TCT-DNL ngày 05/06/2018 thực hiện hóa đơn điện tử.
 
HĐĐT bản chất là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử vê bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử, số dòng có thể tăng lên tùy theo số lượng hàng hóa, sản phẩm có trên hóa đơn. Tuy nhiên, khi chuyển đổi HĐĐT ra hóa đơn giấy, HĐĐT có thể được in ra trên nhiều trang giấy. Do vậy, để phù hợp với đặc thù của hóa đơn điện tử, trường hợp hóa đơn điện tử chuyển đổi ra giấy, nếu số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiêu hơn số dòng của một trang hóa đơn thì SCTV thực hiện tương tự trường hợp sử đụng hóa đơn tự in mà việc lập và in hóa đơn thực hiện trực tiếp từ phần mềm và số lượng hàng hóa, dịch vụ bán ra nhiều hơn số đòng của một trang hóa đơn, cụ thể:
SCTV được thể hiện hóa đơn nhiều hơn một trang nếu trên phần đầu trang sau của hóa đơn có hiển thị: cùng số hóa đơn như của trang đầu (do hệ thống máy tính cấp tự động); cùng tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua, người bán như trang đầu; cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu; kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu tiếp theo trang trước - trang X/Y" (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).
 
Trên đây là những thông tin cập nhật những văn bản quy phạm pháp luật mới nhất về thuế và kế toán của DONG BAC Consulting, nội dung dưới dạng tóm tắt cho những tình huống chung và không dùng để thay thế lời khuyên cho những tình huống cụ thể phát sinh tại đơn vị.  Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý Công ty muốn tư vấn thêm về việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật có trong bản cập nhật này để nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp.

Dowload bản tin
Đối tác
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THUẾ-TÀI CHÍNH ĐÔNG BẮC
Địa chỉ : P 102, tòa nhà DN5B, Khu CC Quang Minh, P.Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang
Điện thoại :02043 601882 / 02043 541 882 -  Fax:  02043 540488
Website: tuvandongbac.com.vn  -   Email: taxdongbac@gmail.com
 

Copyright @ 2008 Dong Bac Consulting